Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Miért pont Jézus ?

2009.08.21

MIÉRT ÉPPEN JÉZUS?

A korabeli farizeusok és szadduceusok (zsidó vallásos irányzatok) elítélték Jézust és istenkáromlásnak tartották mindazt, amit állított magáról.

Jézus tudta magáról, hogy kicsoda, soha nem volt identitászavara, s pont ez a határozottsága nem tetszett a vallásos tömegeknek.
Istent Atyámnak szólítja -joggal-, s ezzel forradalmasítja az addigi távolságtartást Isten és ember között.
Isten ezután már nem csupán egy távoli személy,hanem Édesapa...
Jézus,aki az elsőszülött mindannyiunk között, ajándékba hozta el számunkra ezt a megváltást - az Ő testvéreinek...

Az Ó- és Újszövetség közti mintegy 400 esztendő amolyan Isten nélküli állapota sem tette elég éhessé a vallási vezetőket arra, hogy a messiás vagy megváltó megjelenését felismerjék. Az önelégültségük azonban nemcsak e kor jellemző vonása - sajnos napjainkban is hatalmas méreteket ölt Isten kezének és arcának elutasítása.
Isten keze a Bibliában a hatalmat,erőt, a megváltást jelképezi, arca pedig az Ő valóságos jelenlétét.

Tudjuk,hogy Isten mindenható és mindenütt jelenlévő - azonban az Ő valóságos, látható, kézzelfogható jelenléte nem mindenütt van jelen.
Nos, Jézus az Ő tulajdon, saját vérét adta oda értünk, hogy mindig az Atya mellett lehessünk.

De hogyan lehetséges ez, amikor az Atya Isten elérhetetlen messzeségben és hozzáférhetetlen szentségben él az Örökkévalóságban ???

Bizony, ami az embernek lehetetlen, az Istennél lehetséges.

Sokan sokféleképpen próbálták már megmagyarázni Isten mibenlétét.
Jöttek a vallásalapítók kérés nélkül és sokszor kérlelhetetlenül...Mindig megmondták, mit tegyünk, hogyan éljünk, mit együnk, mit válasszunk, stb...A cél Isten személye lett volna - de a vallási kavalkádban maga a célszemély valósága elhomályosodott.
Sok ködös és érthetetlen zagyvaság lett volna arra hivatott,hogy az ember betöltse a szívében azt az űrt, amit a bűnbeeséssel együtt "teremtett" meg magának - amit csak és kizálólagosan Isten Valóságos Jelenléte tölthet ki eléggé.

Az ember természete az, hogy megpróbál pótolni dolgokat, amiket elvesztett - önhibájából !
A Sátán természete az, hogy leutánoz isteni dolgokat, és örömforrás gyanánt felkínálja az embernek (drog,szexipar,alkohol).
Isten természete az, hogy megkeresi és megtartja azt, ami elveszett.
Jézust is ezért küldte el az Atya a Földre. És - hála Istennek :) -, Jézus nem mondott nemet.

Jézus az egyetlen, aki FELÜLRŐL jött.
S bár a farizeusok ezt nem fogadták el, az Ő cselekedetei Őmellette tesznek tanúbizonyságot. Erről szólnak az evangéliumok.
Mind a négyet Isten Szelleme vezette és ihlette. Egymástól függetlenül íródtak, mégis rengeteg hasonlóság és egybevágó rész található közöttük.

Isten nem ember, hogy hazudjon.
Nem viccből küldte el az Ő Fiát, hanem önfeláldozásból. Ez a magatartás ma sem népszerű, pedig Isten Személyében, Jézus életében csak ez található. Hogyan lehet leélni egy teljes életet bűntelenül és önfeláldozóan? Embernek lehetetlen.
A harmadik isteni Személy, a Szent Szellem jelenléte azonban lehetővé teszi ezt számunkra. Az Ő jelenléte a GARANCIA arra vonatkozóan, hogy Isten ígéretei, a próféciák igazak, s Jézus mint Ítélőbíró fog visszajönni a földre. Addig, mint a kosármeccsen, időt kért Jézus a mi számunkra azzal, hogy letette a vérét, az életét, amely jobbat beszél, mint Ábel vére.
Ábel vére ugyanis bosszúért, Jézus Vére azonban KEGYELEMÉRT KIÁLT.

Most a kegyelem időszakában élünk: most kell elfogadni vagy elutasítani Isten kinyújtott karját , azaz Jézus megváltását.

Mi is történt valójában az alatt a három nap alatt, ami Jézus keresztre feszítése és feltámadása között történt?

A test halála után az ember lelke két irányba távozhat:
1./ Isten felé ;
2./ Sátán felé.

Jézus vérét / =életét/ a Sátán maga tanulmányozta át, mert bármilyen bűnt is talált volna, Jézus megváltói munkája dugába dőlt volna. De hiába keresett, hiába kutatott, Jézus az Ő Vérével tökéletes példát adott és mutatott.

Jézus Vére, Élete tiszta - BŰNTŐL MENTES.

A Halál és a Pokol ezért nem tarthatta Őt vissza !!!
Sőt, Jézus az Ördög saját fegyverével, a kivégzéssel győzte le a bűn atyját! Ez a megváltás. Hogy én, mi bármikor hivatkozhatunk Jézus Vérére, ha hiszünk Benne. Nincs rajta fogás; kicsúszik a bűn kezéből.

Ezzel a hatalmas adománnyal élni kell, meg kell tanulnunk érteni és alkalmazni.

Teljes mértékben elítélek minden viszaélést, ami ezzel kapcsolatos és örülök annak, hogy Isten maga fog bíráskodni azok felett az emberek felett,akik megbotránkoztató, bűnös viselkedésük leplezésére használják isten írott szavát mint fügefalevelet.

Isten Beszéde Igazság.

Megítéli az ember minden gondolati és cselekedetbeli gonoszságát. Olyan,mint a kétélű kard. Húsba vágó, elismerem, de aki a bűnt gyűlöli, s az igazságot szereti mindenek felett,annak örömteli ;
mint ahogy Jézust is felemelete az Isten, s megkente Őt ÖRÖM olajával. Ilyen az Ő nemzedéke. ÖRÖMTELI :))). Ez nincs meg a világban, ez csak Isten jelenlétéből származhat. ITT VAN AZ EREDETI ÖRÖM ÉS AZ EREDETI BÉKESSÉG TITKA. :)

Nyílt titok ez,s ráadásul nem is zsákbamacska.Ezért furcsa az embernek. Merthogy ingyen van ,s ráadásul igazi örömet is képes adni. Hogyan,miért ??? Az ember csak egyre bonyolít és filozofálgat, s közben észrevétlenül eltávolodik az igaz Istentől. Pedig a lehetőség adott. Ma is a kegyelem ideje van,ma is él Jézus, ma is szeret minket. Megfogja a kezünket, kiemel minket a jó puha fotelból és ezt mondja:

"Gyere,megmutatom neked, milyen a jó pásztor. Elmesélek

neked isteni dolgokat. Elmondom neked, mit érzek irántad. Gyere, bemutatlak az Atyámnak, hogy te is Apának hívhasd Őt mától. Csak gyere, ne félj... Gyere bátran! Szeretlek... Kérlek,bízzál bennem...az életemet adtam oda érted... s ezzel mindent."

S ha valaki elfogadja az Ő hívását, befogadja Őt a szívébe, annak az Atyánál már félre van téve egy igazi, érző szív. A kőszív helyébe Isten hússzivet ad.

Olyan ez,mint egy igazi szívátültetés. Egy igazi, érző szív, amelyben Isten Jelenléte van. Hogy Ő vezessen minket át az élet viharain itt a Föld nevű bolygón - hogy az út végén azt mondhassa nekünk: " Jól van..." :)
Merthogy igazán csak a szívével lát az ember... :)))


Jézus nem azért jött,hogy utat mutasson,mert Ő MAGA AZ ÚT.

Jézus nem azért jött,hogy igazságokkal fárasszon minket, mert Ő MAGA AZ IGAZSÁG.

Jézus nem azért jött,hogy az életre, az életről tanítson minket, mert Ő MAGA AZ ÉLET.

Aki hisz Benne,átment a sötétségből az Életbe.
Ő felülről jött.
Ő az Élet kenyere.

Jézus az Isten áldozati báránya - ez talán a zsidó vallásúaknak mond többet. Azért, mert a zsidó papok munkája többek között az is volt, hogy évente áldozatot mutassanak be a nép bűnei miatt.
Rátették kezüket egy ártatlan bárányra, megvallották a nép minden bűnét, s az állatot, amelyen akkor már rajta voltak ezek a bűnök, kiküldték a pusztába. Gondolom, dögkeselyűk és egyéb sivatagi állatok falták fel.
Ezt az áldozati, tisztára mosó procedúrát évről évre elvégezték egy népért.

Jézus, akit Isten küldött, EGYETLEN ÁLDOZATÁVAL

ÖRÖKRE TÖKÉLETESSÉ TETTE A MEGSZENTELTEKET.

Jézus megjelenésével "megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek".
Jézus Isten ajándéka az emberiségnek. Jobban már nem szerethet minket.

A szeretetnek tárgyi bizonyítékai is vannak. A szerelmes jegyeseknél a karikagyűrű, karácsonykor az ajándékok, hétköznapokon egy-egy kisebb figyelmesség, stb...
Isten szeret minket. Ezt megmutatta az Ő Fiában.

Csak el kell fogadnunk. Karácsonykor sem mondom az engem megajándékozónak,hogy "kösz,nem kell" :) Így vagyunk Jézussal is.
A Szent Szellem a mi zálogunk arra vonatkozóan is, hogy Isten nem hagyott minket árvákul.

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elzakolykei.eoldal.hu/cikkek/irasok-testverek-tollabol/jezus-vere-az-istennel-kotott-szovetseg-ereje

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.